Bu 6 Probleme Hiç Bu Açıdan Baktınız mı?

Grafik tasarımcı Patrick Smith’in psikopatolojik hastalıklar için hazırladığı minimalist posterler.

agoraphobia-500x707

1)Agorafobi: Bu terim çoğu zaman kişiler tarafından yanlış yorumlanmaktadır. Bazı kişiler bunun açık alanlarda bulunmaktan korkma ya da evden ayrılma korkusu olduğunu sanırlar. Fakat agorafobi ‘’bir kaygı durumu esnasında kaçmanın ya da yardım almanın mümkün olmayacağı ortamlarda bulunma ile ilgili var olan korkudur.’’

anorexia-500x707

2)Anoreksiya Nervoza:  Anoreksiya terimi iştah kaybı anlamına gelmektedir ve nervoza, kaybın duygusal nedenlerle olduğunu belirtir. Fakat anoreksik olan çoğu insan yemekle ilgili ilgi ve iştahını kaybetmez. Aksine kendilerini aç bırakırlarken , bu bozukluğu olan çoğu insan yiyecekle meşgul olur. Örneğin bu kişiler devamlı yemek kitabı okuyabilir ve aileleri için lezzetli yemekler hazırlayabilir.

depression-500x707

3)Depresyon: Sağlıklı insanlar, istenmeyen ya da hayal kırıklığına neden olan olaylar karşısında, sıkıntı, üzüntü, keder gibi duygusal tepkiler verdiğinde, bu duygulara depresif duygular denir. Depresif duygular hayatın normal bir parçasıdır. Gündelik hayatın getirdiği keyifsizlik ve moral bozukluğunu depresyondan ayıran şey depresyondaki belirtilerin şiddeti ve süresidir. Depresyon teşhisi koyabilmek için kişinin şikayetlerinin en az iki haftadır sürüyor olması ve mesleki ve sosyal hayatını etkiliyor olması gerekir. Depresyon bir kişilik özelliği değildir. Depresyon kişinin tek başına içinden çıkması gereken bir durum ya da şımarıklık değildir.

 

DID-500x707

4)Dissosiyatif Kişilik Bozukluğu:  Bu kişiler en az 2 tane birbirinden farklı kişiliğe sahiptirler Ve bu kişiliklerin de birbirinden habersiz olması ve farklı zamanlarda belirmesi gerekir. O an hangi kişiliği kontrol sahibiyse kişi onun doğasına göre davranış sergiler. Tüm kişilikler birbirinden farklı özelliklere sahip olabilir, bildirilen örnekler arasında; farklı yemek tercihleri, farklı el kullanımı, farklı maddelere alerji vb bulunmaktadır.

narcolepsy-500x707

5)Narkolepsi: Uygun olmayan durum ve zamanlarda uyku hali yaratan bir bozukluktur. Narkolepsili kişi ne kadar uyursa uyusun hissettiği yorgunluğunu bir türlü gideremez.

OCD-500x707

6)Obsesif Kompülsif Bozukluk: İnsanları tekrarlanan düşünce ve davranışlar döngüsüne hapsederek kısıtlayan bir hastalıktır. Obsesif-kompülsif bozukluğu olan kişiler, kontrol edemedikleri yinelenen ve stres yaratan düşünceler, korkular veya görüntüler nedeniyle huzursuz olurlar. Bu düşüncelerin yarattığı anksiyete bazı ritüelleri ya da rutinleri acil olarak gerçekleştirme ihtiyacına neden olur.

 

 


 

Kaynaklar

Kring, A. M., Johnson, L. S., Davison, G. ve Neale, J. (2015). Anormal psikolojisi. (M. Şahin, Çev.).Ankara: Nobel Akademik Yayıncılık. (Orjinal çalışma basım tarihi 2014)

Smith, P. (2011). Minimalist Posters Depict the Essence of Mental Disorders.

Paylaşın, herkes okusun:
Share

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir